V spotkanie Loży Mentorów 14 września 2015

W ramach wrześniowego spotkania prelegentem był Pan Ryszard Kajkowski, który opowiedział o swoich doświadczeniach w prowadzeniu biznesu. Jest on założycielem pierwszej prywatnej firmy produkującej oprogramowanie w Polsce oraz pierwszych prywatnych spółek akcyjnych zajmujących się produkcją komputerów i oprogramowania m.in. PROCOM SA i MIKROGRAF SA w Gdyni, COMUTECH SA w Krakowie.

m-Ryszard Kajkowski

Omówiliśmy także stan aktualnych prac nad programem mentorskim, nad którym pracowaliśmy w trakcie wakacyjnych spotkań Loży. Program prowadzony jest z maksymalnie z 20 przedsiębiorcami. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnik ponosi jedynie koszty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł oraz koszty ewentualnego cateringu podczas szkoleń w wysokości 30 zł. Rozpoczęcie Programu planowane jest na XI 2015. Rekrutacja trwać będzie 1 miesiąc. Poprzedzi ją miesięczna kampania promocyjna, która ma na celu przybliżenie tematu mentoringu, przedstawienie Forum Mentorów oraz założeń Programu. Realizatorem wszystkich oferowanych form wsparcia są członkowie Forum Mentorów oferujący swe usługi na zasadach wolontariatu. Program zakończy się przedstawieniem efektów prowadzonych procesów poszczególnych par mentorskich na Konferencji Forum Mentorów w VI 2016 roku.

5-loza-mentorow

Related Posts

Realizacja epidot.pl