XII Spotkanie Loży Mentorów – 27 kwietnia 2016

Relacje a biznes, czyli jak jednoczyć ludzi wokół idei i celu

W ramach XII Spotkania Loży Mentorów naszym Gościem była pani Ewa Sowińska – Przewodnicząca Rady Programowej Forum Mentorów. Rozmawialiśmy o łączeniu ludzi wokół wspólnej sprawy, idei, biznesu.

Pani Ewa, bazując na swoim doświadczeniu, opowiedziała nam, czy łatwo buduje się dzisiaj relacje w biznesie, jak relacje mogą pomóc w realizacji celu oraz kto i jak może owe więzi budować. W drugiej części spotkania ciekawą rozmowę z naszym Gościem przeprowadziła pani Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zadać własne pytania pani Ewie Sowińskiej.

Więcej informacji o Pani Ewie Sowińskiej

Więcej informacji o Pani Dorocie Sobienieckiej

12loza

Related Posts

Realizacja epidot.pl