Mentorzy Mentors4Biznes

Łukasz Chołyst
Właściciel firmy, specjalista ds marketingu internetowego, project manager
Doradca biznesowy, Coach, Mentor, właściciel firmy
Aleksandra Szafraniec
szef ds. rozwoju zasobów ludzkich
Anna Karecka
Dyrektor d/s Rozwoju i Coachingu w CCHBC Polska, Certyfikowany Coach PCC (ICF), trener, facylitator
właściciel firm, założyciel firm, Przewodniczący Rad Nadzorczych
Joanna Staniszewska
konsultantka marketingu, właścicielka firmy
Eliza Wójcik
Coach, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej.
Anna Fibak
właścicielka firmy, doradca biznesowy
Dyrektor Biura Projektów, konsultant
Trener, mentor, coach biznesowy, właściciel firmy, doradca biznesowy
Katarzyna Jabłonowska - Biała
od 2015r właściciel Firmy, wcześniej 18 lat bankowiec
Jarosław Chybicki
Konsultant, trener, coach
trener, coach, terapeuta tańcem, psycholog
Doradca podatkowy, właściciel firmy, partner w spółce doradztwa podatkowego
Dorota Czeszejko-Jabłońska
Właściciel firmy/trener
Katarzyna Izabela Littwin
Dyrektor, praktyk w zakresie zarządzania
Realizacja epidot.pl