Ryszard Kajkowski

ryszard-kajkowski

Właściciel firm, założyciel firm, Przewodniczący Rad Nadzorczych

Ryszard Kajkowski (lat 64) – mentor. Założyciel pierwszej prywatnej firmy informatycznej w Polsce i pierwszych prywatnych spółek akcyjnych w zakresie IT. Twórca pierwszych polskich programów informatycznych w zakresie baz danych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych. Prowadząc przez 35 lat z sukcesem na małą i dużą skalę działalność gospodarczą zgromadziłem unikalne doświadczenia, kompetencje i zasoby dla zapewnienia sukcesu działalności gospodarczej innych osób. W dalszym ciągu chcę być osobą twórczą oraz osobą wspomagającą kreatywność innych, która jest najważniejszym czynnikiem sukcesu biznesowego. Moja definicja mentoringu to wspomagać mentorowanego, czyli: 1. spotykać się i rozmawiać, 2. pozyskiwać i udostępniać potrzebne zasoby, 3. szkolić w potrzebnych umiejętnościach, 4. pracować zespołowo nad rozwiązywaniem krytycznych dla biznesu problemów. Potrafię wspomagać mentorowanego doświadczeniem i zasobami w tym osób współpracujących dzięki kontaktom mentora, by realizował właściwe cele biznesowe w sposób właściwy. Od mentorowanego oczekuję by był 100% emocjonalnie zaangażowany w swój projekt i by był maksymalnie kreatywnych w swoim działaniu. Wszystkie potrzebne dla sukcesu biznesowego doświadczenia, kompetencje, zasoby i struktury organizacyjne są do uzyskania bez potrzeby posiadania odpowiednich kapitałów. Każdy mentor, jak i właściciel potrzebnych zasobów i struktur dla projektu biznesowego mentorowanego udostępni je na dogodnych dla mentorowanego warunkach wtedy, gdy będzie czuł jego pełne emocjonalne zaangażowanie, oraz kreatywność. Są to obecnie dwie najważniejsze rynkowe wartości. W dobie Internetu wszystkie pozostałe zasoby są do uzyskania, niezależnie gdzie ich właściciele się znajdują. Oferuję mentoring oparty na tych zasadach, oraz na praktycznym doświadczeniu realizacji ról, które do zrealizowania ma osoba planująca lub rozpoczynająca działalność gospodarczą na swój rachunek. Musi efektywnie i skutecznie realizować role “właściciela”, zarządzającego, wykonawcy, dostawcy i klienta. Ja już te role zagrałem, doszedłem do sukcesu biznesowego, już zapłaciłem koszty swoich błędów. Proponuję współpracę, jako osoba która zna już drogę do sukcesu biznesowego, i to sukcesu osiągniętego dzięki kreatywności i pełnemu emocjonalny zaangażowaniu.

 

Więcej o mnie

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: ,
Zarządzanie: , ,