IV spotkanie Loży Mentorów 18 sierpnia 2015

Pracując w trzech zespołach tworzyliśmy założenia programu mentorskiego dedykowanego przedsiębiorcom działającym na rynku dłużej niż rok, będącym na etapie podejmowania decyzji o zmianach w organizacji. Program ma za zadanie wspomóc w zarządzaniu zmianą, a w szczególności: doskonaleniu procesów, dostosowaniu oferowanych produktów/usług do realiów rynkowych, poprawie jakości zarzadzania organizacją, redefinicji strategii rozwoju, zmianie wizerunku firmy. Długofalowym rezultatem Programu będzie zwiększenie wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw uczestniczących w programie mentorskim. Ostateczna wersja programu mentorskiego została dopracowana i ukończona przez zarząd Forum Mentorów i następnie rozesłana drogą elektroniczną do konsultacji.

Realizacja epidot.pl