X Loża Mentorów – 22 marca 2016

Spotkanie uczestników projektu M4B

W ramach X Loży Mentorów odbyło się spotkanie uczestników projektu Mentors4Biznes, podczas którego rozmawialiśmy z Mentorowanymi o ich dotychczasowych doświadczeniach z uczestnictwa w procesie mentorskim.

Celem spotkania było przyjrzenie się efektywności prowadzonych procesów mentorskich i zbadanie zadowolenia Mentorowanych. Zadaliśmy im pytania o to, jakie czynniki mają wpływ na zadowolenie lub jego brak? co pomaga a co przeszkadza w prowadzonym procesie? czy i w jaki sposób przybliżają się do  osiągnięcia celów? czy są jakieś zagrożenia/ryzyka w ich osiągnięciu?

evenea-10loza

Zdaniem mentorowanych, realizacji celów procesu mentorskiego sprzyja określenie celów mierzalnych i zapisanie ich w kontrakcie. Ważne jest także, by wchodząc w proces, mentorowani określili swoje realne możliwości poświęcenia czasu na udział w mentoringu, by nie kolidował on z ich innymi obowiązkami zawodowymi. Zwrócono również uwagę, że sesje mentorskie są bardziej efektywne, gdy mentorowani przychodzą na nie z precyzyjnie określonymi celami danej sesji, czy pytaniami do dyskusji. Ponadto okazało się, że dla Mentorowanych najcenniejsze są spotkania osobiste, których uzupełnieniem są kontakty mailowe i telefoniczne. Za bardzo cenne Mentorowani uznali zadawanie pracy domowej i weryfikację jej wykonania, a także otrzymywanie feedbacku po sesji. Zebrane refleksje uczestników spotkania przyczynią się do usprawnienia prowadzonych procesów mentorskich.

Było to pierwsze z cyklu comiesięcznych spotkań, które będą odbywać się do zakończenia projektu Mentors4Biznes w celu umożliwienia uczestnikom wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między wszystkimi firmami/organizacjami uczestniczącymi w Projekcie. Spotkania będą także służyły zbieraniu informacji zwrotnych o przebiegu sesji mentorskich. Kolejne spotkanie dla mentorów i mentorowanych już 27 kwietnia.

mentors4biznes

Related Posts

Realizacja epidot.pl