XIV Spotkanie Loży Mentorów – 31 sierpnia 2016

Wokół Mentoringu Innowacji

XIV Spotkanie Loży Mentorów było pierwszym z serii trzech spotkań w ramach Programu Mentors4GdańskNGOs dedykowanych organizacjom pozarządowym. To sierpniowe poświęcone było Mentoringowi Innowacji, a naszymi gośćmi byli eksperci z obszaru innowacyjności.

Pierwszym z prelegentów był pan Michał Ćwiąkała, Prezes Zarządu Instytutu Badawczego Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przybliżył nam tematykę zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wiedzy, przedstawiając możliwe ścieżki ochrony praw do wytworzonych rozwiązań innowacyjnych oraz sposoby wdrażania know-how do praktyki.

ibit
laboratorium innowacji społecznych

O niezwykle ciekawych projektach z obszaru innowacji społecznych realizowanych w Gdyni opowiedziały przedstawicielki Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS). Laboratorium, jako jednostka Urzędu Miasta Gdyni, zajmuje się rozwijaniem i wspieraniem innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców tego miasta, takich jak Centrum Młodzieżowe „Wymiennikownia”, Spacery badawcze z seniorami i osobami z niepełnosprawnością czy Panel obywatelski.

Ostatnią prelegentką podczas spotkania była Alicja Zajączkowska, współzałożycielka Forum Mentorów oraz Prezes Zarządu PrePost Consulting Sp. z o.o. Przedstawiła „Indeks Dobrej Innowacji” – interaktywne narzędzie pozwalające ocenić potencjał innowacyjny pomysłu oraz rozwinąć go w oparciu o uporządkowany proces oceny. Narzędzie zostało skonstruowane w oparciu o liczne doświadczenia z zakresu tworzenia i ewaluacji innowacji społecznych zebrane przez Alicję i jej zespół.

indeks-dobrej-innowacji
mentoring innowacji
Realizacja epidot.pl