XIII Spotkanie Loży Mentorów – 24 maja 2016

13loza

Inauguracja programu mentorskiego dla organizacji pozarządowych Mentors4NGOs

Podczas XIII Spotkania Loży Mentorów zainicjowaliśmy Program Mentors4NGOs. Spotkanie oficjalnie rozpoczęło działania projektowe i umożliwiło wzajemne poznanie się uczestników Programu – organizacji pozarządowych i mentorów.

Na początku spotkania zaprezentowano założenia i przebieg Programu Mentors4NGOs. Następnie pani Alicja Zajączkowska omówiła wyniki badania ankietowego dotyczącego potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia strategii rozwoju organizacji, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ekonomizacji działań, a także wyzwań stojących przed organizacją w najbliższych latach.

W drugiej części spotkania pani Anna Zajączkowska i pan Dominik Meller przedstawili autorską platformę internetową „Wirtualny Mentor” oraz omówili jej wykorzystanie w procesie mentorskim w Programie Mentors4NGOs.

Kolejnym elementem spotkania był warsztat mentoringowy, będący wprowadzeniem do mentoringu i zasad prowadzenia procesu mentorskiego dla uczestników Programu. Warsztat poprowadziła pani Alicja Gotowczyc, Prezes Forum Mentorów.

Spotkanie zakończyło się networkingiem, który był okazją do zapoznania się i nawiązania relacji między mentorami a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na jego podstawie uczestnicy określili wstępne preferencje w zakresie doboru w pary mentorskie.

Uczestnicy spotkania otrzymali także Vademecum Mentoringu – publikację wydaną przez Fundację Forum Mentorów, będącą „wiedzą o mentoringu w pigułce”. Więcej o publikacji tutaj: https://forum-mentorow.pl/edukacja/

Vademecum Mentoringu

Related Posts

Realizacja epidot.pl