Katarzyna Izabela Littwin

klittwin

Dyrektor, praktyk w zakresie zarządzania

Jestem osobą zaangażowaną na rzecz doskonalenia operacyjnego instytucji świadczących usługi na rzecz społeczeństwa – ekonomii społecznej, systemu ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej. Poprzez pracę dla dużych instytucji w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacją zdobywałam swoje doświadczenie i poszerzałam kompetencje. Mam wyższe wykształcenie z prawa i politologii oraz ukończone studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UG. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami pracy i „menedżer placówki zdrowia”. Cechuje mnie wrażliwość na drugiego człowieka przy jednoczesnym podejściu biznesowym w ramach prowadzonej działalności przez podmioty ekonomii społecznej. Stale pracuję przy budowaniu wizerunku pracodawcy i firmy. W pracy nieustannie staram się wspierać swój zespół w zakresie wzrostu kompetencji i kwalifikacji. Obszary mentoringu: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością usług, budowanie wizerunku pracodawcy i wizerunku firmy, komunikacja z otoczeniem zewnętrznym, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne i operacyjne.

 

Więcej o mnie

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: ,
Zarządzanie: , ,
Rynek: , ,
Marketing: ,