Patrycja Osińska

Patrycja_Osinska

Ekspert, doradca, trener, właściciel firmy Altra Consulting sp. z o. o.

Ekspert, doradca, trener, praktyk z 15 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy na stanowiskach menadżerskich w dużych organizacjach sieciowych (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz w sektorze biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz zarządzania i realizacją projektów wielosektorowych, miękkich, społecznych i badawczo-rozwojowych. Kieruje zespołami badawczo-projektowymi w przedsięwzięciach o budżetach od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych. Współpracuje z administracją publiczną i samorządową, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie planowania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania zmianą społeczno- gospodarczą. Akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu procedury aplikowania i opracowywania wniosków dotacyjnych, procesu planowania projektów, zarządzanie organizacją i projektami na etapie wdrażania , rozliczania i monitorowania jego wskaźników. Szkoli z zakresu planowania strategicznego, zrównoważonego rozwoju i zarządzania zmianą. Specjalizuje się w budowaniu team liderów, relacji pracowniczych i komunikacji międzyludzkiej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Erudytka, bibliofilka, malarka.

Więcej o mnie

Moje specjalizacje

Umiem opracowywać strategię rozwojowe i strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodzę zespołom strategicznym. Pomagam im określać potencjały rozwojowe, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań i ich źródła finansowania. Koreluje dokumenty strategiczne z dokumentami wyższego rzędu. Znajduje rozwiązania wpisujące się idee zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej. Wykorzystując idee ko-kreacji tworzę narzędzia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu tworzy nową kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, Dzięki CSR przedsiębiorstwa są bardziej odpowiedzialne, konkurencyjne i rzetelne.

Doświadczenie zawodowe

Altra Consulting sp z o.o. – I IV 2015 do chwili obecnej, właściciel, ekspert planowania strategicznego
Zajmuję się planowanie strategicznym. Opracowuje strategie rozwoju dla jednostek administracji samorządowej oraz strategie społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych, średnich przedsiębiorstw. Prowadzę spotkania międzysektorowych zespołów strategicznych. Uczę komunikacji i partycypacji. Animuję działania służące rozwojowi lokalnemu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku – IX 2011 do III 2015, specjalista ds.
doradztwa i projektów
Odpowiadałam za działania projektowe oraz dział doradztwa organizacji. Zajmowałam się opracowaniem, wdrażaniem oraz rozliczaniem projektów z zakresu aktywizacji, integracji społecznej, edukacji oraz partycypacji społecznej. W latach 2011-2014 zaangażowana byłam w realizację 4 projektów (3 regionalnych i 1 ogólnopolskiego) współfinansowanych ze środków unijnych na stanowisku koordynatora projektu. Tworzyłam i zarządzałam zespołem projektowym, realizowałam działania merytoryczne, opracowywałam budżety zadaniowe oraz przygotowywałam wnioski o płatność. Zajmowałam się planowaniem strategicznym i opracowywaniem Strategii Rozwoju Jednostek Samorządu Lokalnego. W roku 2014 odpowiedzialna byłam za przygotowanie czterech Strategii Rozwoju (Gminy Miejskiej Łeba, Gminy Tuchomie, Gmina Kobylnica i Gminy Nowy Dwór Gdański). Wszystkie dokumenty dotyczyły rozwoju tych obszarów w latach 2015-2020/2025. Przygotowywałam Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego na lata 2015-2022 oraz Strategię Rozwoju Gminy Wicko 2015-2022. Byłam moderatorem wielu wydarzeń o charakterze społecznym. Organizowałam spotkania, prowadzę debaty i konsultacje. Jestem akredytowanym trenerem zajmującym się edukacją w zakresie absorpcji środków i realizacji projektów miękkich, współfinansowanych ze środków UE. Od 2003 roku zrealizowałam 14 projektów miękkich, społecznych często międzysektorowych. Za dziesięć z nich odpowiedzialna byłam jako kierownik.

Akademia Administracji sp. z o.o.- X 2009 do VI 2011- prezes, ekspert wiodący
W porozumieniu z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim realizowałam procesy w projekcie badawczo-rozwojowym. Kierowałam zespołem 22 konsultantów odpowiedzialnych za mapowanie procesów w 30 Jednostkach Administracji Publicznej (7 Urzędach Wojewódzkich, 7 Urzędach Marszałkowskich, 16 Urzędach Miast).

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – XII 2005 do V 2010, dyrektor niepublicznej placówki oświatowej
Tworzyłam i koordynowałam pracę niepublicznych placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Trąbkach Wielkich i Giemlicach oraz Centrum Rehabilitacji w Trąbkach Wielkich. Zarządzałam 35-osobowym zespołem nauczycieli, terapeutów oraz rehabilitantów. Planowałam budżet, nadzorowałam finanse oraz tworzyłam strategie rozwoju tych ośrodków.

Ja mentor

Trudno samego siebie nazywać mistrzem. Nie chcę być mistrzem ani przywódcą. Chcę być mentorem w stałym procesie rozwoju i samodoskonalenia. Chcę tworzyć relację partnerską zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie samoświadomości, pogłębianie tematów branżowych i znajdowanie niekonwencjonalnych rozwiązań. Jestem mentorem, który dając będzie brał i czerpał z tego radość. Dostałam bardzo wiele od mądrych ludzi. Najwięcej nauczyłam się poprzez podpatrywanie i ciekawe konwersacje. Chcę teraz podzielić się tym z innymi. Posiadam specyficzną wiedzę popartą praktycznymi doświadczeniami. Nie sposób tą wiedzę przekazać w inny sposób jak w bezpośredniej relacji i pogłębionej dyskusji.

Ja prywatnie

Jestem malarką, bibliofilką i wielką miłośniczką zwierząt. Czytam dwie książki tygodniowo. Lubię mieć plan. Odpowiadają mi jasne zasady i odpowiedzialność za słowa. Cenię ludzi, którzy dbają o kulturę słowa i propagują czystą polszczyznę.

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja:
Zarządzanie: ,
Marketing: ,