Marek Litka

user

Właściciel firmy, doradca biznesowy

Duże doświadczenie zawodowe i racjonalne podejście do rozwiązywania problemów. Dobre łączenie wiedzy akademickiej z praktyką działania biznesu. Umiejętność wytyczania celów krótko i długookresowych związanych ze strategią działania. Wsparcie w rozwoju indywidualnym i umiejętność skupienia się na sprawach ważnych. Umiejętność budowania dobrych podstaw działania firmy, bez których trudno przeskoczyć pewne etapy rozwoju biznesu.

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: , , , ,
Zarządzanie: , , ,
Rynek: , , ,
Marketing: , ,