Hanna Gałusa

galusa

Działa w dwóch przestrzeniach: biznesu i organizacji pozarządowych przenosząc i wykorzystując doświadczenia obu sektorów do ich rozwoju. Stypendystka Programu US AID. Autorka i koordynatorka wielu projektów finansowanych z różnorodnych źródeł finansowania w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Jest między innymi autorką innowacyjnego projektu „Mentoring kobiet w biznesie” i modelu mentorskiego, który wykorzystuje mentoring jako narzędzie wsparcia poczatkujących przedsiębiorców. Obecnie zarządza procesami mentorskimi prowadzonymi przez mentorów w podmiotach ekonomii społecznej. Ekspert ds. funduszy UE. Prowadzi własną firmę InNova specjalizującą się w zarządzaniu innowacyjnymi projektami. Współzałożycielka Fundacji Forum Mentorów.