Hanna Gałusa

galusa

Właściciel firmy, doradca biznesowy, ekspert w zakresie kreowania i zarządzania projektami, pozyskiwania finansowania z UE

Jestem ekspertem, doradcą i praktykiem z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz pozyskiwaniem finansowania na ich realizację. Działam w dwóch przestrzeniach: biznesu i organizacji pozarządowych przenosząc i wykorzystując doświadczenia obu sektorów do ich rozwoju. Jestem autorką i koordynatorką wielu projektów finansowanych z różnorodnych źródeł finansowania w zakresie wspierania przedsiębiorczości – między innymi innowacyjnego projektu „Mentoring kobiet w biznesie” i modelu mentorskiego, który wykorzystuje mentoring jako narzędzie wsparcia początkujących przedsiębiorców. Jestem ekspertem ds. funduszy UE. Prowadzę własną firmę InNova – Biuro Innowacji i Rozwoju, specjalizującą się w zarządzaniu innowacyjnymi projektami. Jestem współzałożycielką i wiceprezesem Fundacji Forum Mentorów.

 

Więcej o mnie

Moje specjalizacje

Budowanie projektów, Zarządzenie projektami, Budżety i finanse projektów.

Doświadczenie zawodowe

Jestem ekspertem, doradcą i praktykiem z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz pozyskiwaniem finansowania na ich realizację.
Ukończyłam studia ekonomiczne. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych treningu Kadry Kierowniczo-Menedżerskiej na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Zarządzania Projektami i Portfelem Projektów w Wyższej Szkoła Bankowej oraz licznych kursów i szkoleń umożliwiających efektywne wykonywanie pracy Project Managera. Jest również stypendystką międzynarodowego programu Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID) odbywającego się w USA w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz certyfikowanym Ekspertem ds. Funduszy Strukturalnych (certyfikat uzyskany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Tworzę i koordynuję projekty inwestycyjne oraz B+R dla sektora biznesu, jak również projekty miękkie związane z rozwojem zasobów ludzkich dla NGO-sów.
Zarządzałam programami finansowanymi z funduszy przedakcesyjnych Phare Tacis, Phare Rozwój Przedsiębiorstw Eksportowych, Leonardo da Vinci oraz programów PARP, NBP, UKIE, Funduszy Norweskich, a obecnie z Funduszy Strukturalnych w ramach współpracy z Fundacją Gospodarczą, Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną o łącznym budżecie ponad 30 mln zł. Koordynuję projekty inwestycyjne dla firm z sektora MSP.
Od 2009 na stałe związana jestem z firmą biotechnologiczną, gdzie odpowiadam za koordynację i realizację zarządzanie finansami projektów realizowanych ramach POIG, RPO WP, POIR. Prowadzę również własną firmę doradczą.

Ja mentor

Jestem byłym zawodowym sportowcem. Sport ukształtował mój charakter. Takie cechy jak rzetelność, wytrwałość, ciężka praca i dążenie do celu wpisane są do mojego DNA. Trzeba wiele uporu, wiary i silnego charakteru aby osiągnąć sukces w sporcie. Podobnie jest w biznesie. Skutecznie wykorzystuję nabyte umiejętności w życiu zawodowym. Wykreowałam wiele pomysłów na projekty, które wdrożyłam w życie.
Pracuję dla biznesu i sektora NGO. Zarządzam projektami miękkimi jak również innowacyjnymi w sektorze B+R. Kreuję nowe narzędzia wsparcia dla biznesu. Zbudowałam już bazę wiedzy w projektowaniu przedsięwzięć i solidny warsztat w ich zarządzaniu i wkroczyłam na drogę dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ja prywatnie

Ciągle staram się doskonalić moje umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach. Pływam, jeżdżę na rolkach, nartach, chodzę z kijkami po ulubionej sobieszowskiej plaży. Jestem miłośniczką sztuki. Uwielbiam odwiedzać europejskie muzea w poszukiwaniu perełek mistrzów malarstwa.

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja:
Zarządzanie: , ,
Rynek:
Marketing: