Ewa Sowińska

sowinska

Przewodnicząca Rady Programowej Forum Mentorów.

Partner ESO Audit, biegły rewident, wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Od czerwca 2015 roku Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a także członek Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.  Członkini: Gdańskiego Klubu Biznesu,  Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Rady Programowej BPO Education Center.

Zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem.