Anna Józefczyk

anna-jozefczyk

Dyrektor Biura Projektów, konsultant

Posiadam kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowych organizacji (biznes, w tym start-up, III sektor), badania sytuacji wejściowej determinującej podejmowane działania prowadzące do wdrożenia zmiany, innowacji, optymalizacji. Pracuję na sprawdzonych narzędziach zarządczych, pozwalających na tworzenie modeli biznesowych dla przedsiębiorstw, skuteczne i efektywne zarządzanie projektem rozwojowym, zarządzanie harmonogramem oraz budżetem przedsięwzięć, wdrażanie zmian procesowych. Pomagam firmom i organizacjom pozarządowym w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju bazujących na zmianie i innowacji, łącznie z pozyskaniem finansowania zewnętrznego na planowane przedsięwzięcie. Wspieram organizacje w: Tworzeniu modelu biznesowego dla nowo tworzonych przedsięwzięć, start-upów, firm pragnących wdrożyć innowację, zmianę w organizacji procesu, optymalizację procesową. Tworzeniu strategii rozwoju, strategii wdrażania narzędzi CSR, strategii personalnych. Zarządzaniu projektem, wykorzystaniu narzędzi zarządczych do tworzenia i zarządzania harmonogramem i budżetem projektu. Optymalizacji parametrów projektowych, badaniu efektywności projektu. Badaniu luk kompetencyjnych, potrzeb rozwojowych firm i organizacji pozarządowych. Pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Badaniu efektywności projektów rozwojowych, projektów miękkich, badanie wdrożonej zmiany, badanie efektywności kosztowej projektu, zwrot z inwestycji w projekcie rozwojowych i miękkim. Lubię pracować z ludźmi, wierzę że z każdego kontaktu między ludźmi wynika wiele dobrych konsekwencji dla obu stron kontaktu. Chcę dzielić się swoim doświadczeniem i uczyć od ludzi, z którymi pracuję w tych obszarach, w których wiedzą oni więcej ode mnie. Wierzę, że współpraca jest źródłem rozwoju. Jest też sednem idei społecznej odpowiedzialności biznesu, której jestem orędownikiem. Wierzę, że biznes może być odpowiedzialny, może funkcjonować w oparciu o współpracę z różnymi grupami społecznymi, co generować będzie większy zysk nie tylko finansowy ale także społeczny.

 

Więcej o mnie

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: , , ,
Zarządzanie: , , ,
Rynek: , , ,
Marketing: , , ,