Alicja Zajączkowska

alicja-zajaczkowska

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i społecznym. Specjalizuje się w zakresie ewaluacji, innowacji społecznych, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. Współpracuje, jako trener, doradca, coach, mentor z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, fundacjami korporacyjnymi oraz instytucjami publicznymi i biznesem. W swoim dorobku ma między innymi przeprowadzenie około 80 badań ewaluacyjnych, w tym 40 ewaluacji projektów innowacyjnych, ponad 1000 dni szkoleniowych, 2000 godzin doradczych, 30 strategii rozwoju. Od 2006 roku założycielka firmy o charakterze badawczo-szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting (www.prepost.pl). Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, współzałożycielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacji MetaPomoc oraz Fundacji Forum Mentorów.