Alicja Gotowczyc

Alicja-Gotowczyc

Prezes Zarządu Forum Mentorów, Menadżer z 17-letnim doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych

Doświadczenie zawodowe zdobywam w obszarach: biznesu, edukacji i działań na rzecz organizacji pozarządowych.
Sprzedaż, budowanie zespołu, zarządzanie sprzedażą, budowanie długofalowych relacji w biznesie to umiejętności, które zdobyłam prowadząc działalność gospodarczą od 1997r., współpracując 9 lat z ING Nationale-Nederlanden.
Doświadczenie sprzedażowe wykorzystałam pracując z kadrą menadżerską, executive i liniową, w INGBanku Śląskim. Przez 8 lat prowadziłam projekty i procesy rozwojowe w obszarze rozwoju kompetencji zarządczych, stworzyłam i zrealizowałam ogólnopolski projekt zarządzania sprzedażą dedykowany franczyzobiorcom INGBSK, dedykowałam sukcesorom autorską Akademię Młodego Menadżera.
Zarządzałam kompetencjami trenerskimi ponad 100 osobowego zespołu Trenerów Wewnętrznych i Ekspertów INGBSK, współpracując z Menadżerami Sprzedaży, szkoląc, superwizując pracę i certyfikując ich umiejętności.
W Grupie Ergo Hestia, jako Dyrektor ds. szkoleń i metodyki, tworzyłam projekty wzmacniające kompetencje sprzedażowe 14 000 agentów, prowadziłam zespół trenerów realizujących procesy szkoleniowe.
Od 2005 roku przeprowadziłam ponad 2000 godzin biznesowych spotkań coachingowych i mentorskich, przepracowałam 1000 dni na sali szkoleniowej szkoląc ponad 800 osób, zrobiłam 150 superwizji pracy trenerów i menadżerów.
Od 2014 roku prowadzę Forum Mentorów, jako współzałożyciel i Prezes Zarządu, krzewię kulturę mentoringu w organizacjach i dbam o profesjonalizację procesów mentorskich.
Tworzę i realizuję projekty mentorskie, coachingowe dla międzynarodowych, korporacyjnych firm i organizacji.
Jestem wykładowcą akademickim, twórcą programu studiów podyplomowych Mentoring w zarządzaniu i właścicielką firmy follow – przywództwo w drodze.

 

Więcej o mnie

Moje specjalizacje

Tworzenie wizji i misji firmy oraz struktur zarządczych z przypisaniem odpowiedzialności, Budowanie i wzmacnianie zaangażowania ludzi wokół celu i idei, Kreowanie kapitału społecznego, relacji w biznesie, Radzenie sobie w sytuacji zagrożeń i niepewności, Partycypacja w zarządzaniu, model menadżerski oparty na idei coachingu, action-learningu, Standard pracy z klientem i pracownikiem, Badania satysfakcji klienta i pracownika.

Doświadczenie zawodowe

 • Prezes Forum Mentorów AHA EFFECT, celem Forum jest utworzenie środowiska Mentorów, którzy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem będą towarzyszyć Liderom biznesu i organizacji społecznych w podnoszeniu efektywności działań i we wprowadzaniu zmian. Wspólnie budujemy kulturę zarządzania mentoringowego w organizacjach.
  • Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu oraz Wyższej Szkoły Bankowej (twórca i opiekun studiów podyplomowych Mentoring w zarządzaniu, prowadzę spotkania dla MBA)
  • Mentor Wyższej Szkoły Bankowej w projekcie „Bądź kapitanem swojej kariery zawodowej – programu rozwoju kompetencji studentów kierunku Finabse i RachunkowośćWyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, 2014-2015.
  • Mentor Youth Business Poland, organizacji będącej częścią The Prince’s Youth Business International działającej pod auspicjami Księcia Karola, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości – od 2014.
  • Freelancer – zajmuję się rozwojem kompetencji menadżerskich i pracowniczych na drodze mentoringu, coachingu, szkoleń, treningów indywidualnych i grupowych. Celem mojej działalności jest krzewienie kultury mentoringowej w organizacjach, która przełoży się na wzrost ich efektywności – od 2007.
  • Dyrektor ds. szkoleń i metodyki w Sopockim Instytucie Ubezpieczeń S.A. Grupa Ergo Hestia – Tworzenie procesowych ścieżek rozwojowych i budowa projektów szkoleniowych dla Agentów, Pośredników i Menadżerów Sprzedaży, cel: Podnoszenie efektywności sprzedażowej. Rozwój kompetencji Zespołu Trenerów Instytutu.
  • Biznes i Executive Coach kadry zarządzającej ING BSK – Prowadzenie procesów coachingowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji zarządczych.
  • Mentor w Programie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Prowadzenie procesów coachingowo-mentorskich, których celem było towarzyszenie Przedsiębiorcy w budowaniu swojego biznesu.
  • Starszy Menadżer Sprzedaży – Konsultant w ING Banku Śląskim – Wsparcie rozwoju umiejętności menedżerskich dyrektorów w obszarze zarządzania ludźmi i sprzedażą produktów bankowych, Kreowanie rozwiązań biznesowych i szkoleniowych w celu generowania wzrostu sprzedaży i jakości świadczonych usług, Przygotowanie i prowadzenie procesu certyfikacji umiejętności Ekspertów Private Banking, Centrum Kredytów Detalicznych i Trenerów Wewnętrznych, Zarządzanie kompetencjami Zespołu Trenerów i Ekspertów.
  • Regionalny Coach dla Unit Menadżerów ING NN w obszarze rekrutacji, wsparcie kompetencyjne dla menadżerów.
  • Unit Manager w ING Nationale – Nederlanden – Rekrutacja i rozwój kompetencji Agentów Ubezpieczeniowych, Zarządzanie sprzedażą Zespołu Doradców ING NN i Pełnomocników OFE ING, Realizacja planów sprzedaży Zespołu, dostałam nagrodę Prezesa ING PTE S.A.
  • Doradca Finansowo – Ubezpieczeniowy w ING Nationale-Nederlanden – Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, otrzymałam nagrody i wyróżnienia za efekty sprzedaży.
 • Właścicielka firmy follow – przywództwo w drodze.

Ja mentor

Większość ludzi ma potrzebę samorealizacji w swoim życiu. Mentoring jest sposobem i narzędziem do czerpania ze swojego doświadczenia, dzielenia się nim z osobami, które tego potrzebują. Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w ważnych dla niego momentach życia wzmacnia moje poczucie spełnienia i realizacji misji życiowej. Wierzę w siłę mentoringu – jest on nową, skuteczną metodą nauki, opartą na silnej relacji z drugim człowiekiem.

Ja prywatnie

Co mnie charakteryzuje? Ciekawość świata i zachwyt nad tym, co mnie otacza. Jestem zachłanna “na życie”. Lubię mój czas spędzać aktywnie wypoczywając, szukając inspiracji wśród innych ludzi, kultur, miejsc. Zimą – narty, łyżwy, latem- rower, wędrówki. Kocham Polskę, podziwiam piękno jej krajobrazów, jestem orędowniczką kultywowania polskiej kultury. Mam męża i dwoje dzieci, z którymi znajdują ogromną przyjemność w spędzaniu wolnego czasu.

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: , , ,
Zarządzanie: , ,
Rynek: , ,
Marketing: ,