Aleksandra Szafraniec

szafraniec

Jest odpowiedzialna za rozwój organizacyjny oraz zasobów ludzkich Grupy Polpharma. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w takich obszarach jak zarządzanie wynikami, rozwój kompetencji w tym umiejętności przywódczych, rozwój talentów. Bierze także udział w projektach dotyczących optymalizacji procesów i usprawniania komunikacji wewnętrznej. W Grupie Polpharmie wdrożyła ścieżki karier, koncepcję rozwoju zawodowego wraz z ofertą curriculum szkoleń, proces zarządzania talentami i rozwoju sukcesorów. Ponadto odpowiada także za przeprowadzenie badania zaangażowania pracowników i zapewnienie narzędzi w miękkim HR-rze Grupy. Wcześniej zarządzała projektem szkoleniowym dedykowanym dla kadry menedżerskiej grupy spółek w branżach farmaceutycznej i FMCG, pracowała w firmie FK Waggonbau GmbH w Niemczech w dziale eksportu koordynując współpracę z klientami z regionu CEE. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i MBA.