Aleksandra Szafraniec

szafraniec

szef ds rozwoju zasobów ludzkich

Jestem odpowiedzialna za rozwój pracowników w spółkach Grupy Polpharma. Posiadam ponad dwunastoletnie doświadczenie w takich obszarach jak zarządzanie wynikami, rozwój kompetencji w tym umiejętności przywódczych, rozwój talentów. Biorę udział w projektach dotyczących optymalizacji procesów i usprawniania komunikacji wewnętrznej. Stworzyłam strategię rozwoju pracowników dla Grupy. Z uwagi na charakter mojej pracy, znam od praktycznej strony realia i różnice kulturowe krajów CEE oraz CIS (część moje odpowiedzialności zawodowej). Wśród narzędzi, które wdrożyłam w Grupie Polpharmie są m.in. proces zarządzania talentami i rozwoju sukcesorów, ścieżki karier, koncepcja rozwoju zawodowego (70/20/10) wraz z ofertą curriculum szkoleń, własne narzędzia informatyczne (system do miękkiego HR, portal HR). Prowadzę program dla liderów w naszej Grupie, w którym kluczowym elementem jest praca w parach mentorskich. Ponadto odpowiadam także za przeprowadzenie badania zaangażowania pracowników i zapewnienie narzędzi w miękkim HR Grupy. Przed dołączeniem do zespołu Polpharmy zarządzałam projektem szkoleniowym dedykowanym dla kadry menedżerskiej grupy spółek w branżach farmaceutycznej i FMCG. Wcześniej pracowałam w firmie FK Waggonbau GmbH w Niemczech w dziale eksportu koordynując współpracę z klientami z regionu CEE.

Obszary mentoringu:

Rozwój cech przywódczych niezbędnych w długoterminowym rozwoju biznesu, tworzenie planów zarządzania zasobami ludzkimi oraz planów sukcesji, rozwój zespołu poprzez dojrzałe zarządzanie i delegowanie, wzmacnianie zaangażowania współpracowników, budowanie efektywnej współpracy z uwzględnieniem różnic kulturowych.

 

Więcej o mnie

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , , , , , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja: , , ,
Zarządzanie: ,