Agnieszka Skowrońska

agnieszka-skowronska

Badacz i projektant usług

Mam 11-letnie doświadczenie zawodowe. Swój rozwój zawodowy zaczynałam jako pracownik socjalny, co ukształtowało moje życie zawodowe i pozostawiło poczucie misji we wszystkim, co robię. Potem byłam zatrudniona w instytucie naukowo-badawczym. Od tego czasu przeprowadzałam ewaluacje, analizy, badania jakościowe i ilościowe. Pracowałam również jako doradca lub ekspert zewnętrzny dla takich organizacji jak m. in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Europejskie Centrum Solidarności, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Zarządzałam kilkoma projektami finansowanymi ze środków europejskich. Jestem ekspertem w obszarze innowacji społecznych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także ekspertem w obszarze organizacji pozarządowych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Oceniałam ponad 1000 projektów firm i organizacji pozarządowych dotyczących usług społecznych. Od trzech lat samodzielnie zdobywam zlecenia, a obecnie rozwijam własną firmę – Pracownia Innowacji, która zajmuje się badaniem potrzeb i projektowaniem usług. Chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze badań potrzeb klientów, tak aby projektować usługi zaspokajające te potrzeby. Chcę pomagać w podnoszeniu jakości oferowanych usług i produktów, ponieważ usługi dobrej jakości podnoszą jakość naszego życia. Ponieważ jestem “młodą” mamą w wolnym czasie lubię odkrywać na nowo świat z moim dzieckiem. To mnie inspiruje w mojej pracy.

 

Więcej o mnie

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Ja:
Rynek: ,
Marketing: