I spotkanie Loży Mentorów 25 maja 2015

Zaprezentowaliśmy wyniki badania internetowego, przeprowadzonego przez partnera PrePost Consulting. Celem badania była diagnoza oczekiwań i identyfikacja możliwych obszarów współpracy. Hanna Gałusa przedstawiła, ku inspiracji, ciekawe programy mentorskie realizowane w Polsce.

W ramach prac warsztatowych i dyskusji w grupach poszukiwaliśmy inspiracji do kreacji nowych programów mentorskich w różnych środowiskach, w tym: biznesu, organizacji społecznych, uczelni wyższych, samorządów. Warsztaty prowadzone były w ramach 3 stolików tematycznych: Talenty, Startupy i Innowacje. Członkowie grup warsztatowych zaproponowali szereg pomysłów na programy mentorskie, które mogą być przedmiotem prac Forum Mentorów.

mentoring-gdańsk
mentoring-gdańsk
Realizacja epidot.pl